Helge Johan Hamre in memoriam

Helge Johan Hamre, som har mottatt Pro Ecclesia et Pontifice, døde lørdag 23. juni. Han begraves fra Marias Minde fredag 29. juni kl. 13.00.

Her følger minneord fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo og Gjermund Høgh, rektor ved St. Paul skole i Bergen:


 

Helge Johan Hamre R.I.P.

HELGE JOHAN HAMRE

- født i Sauda 16.06.1922

Helge Johan Hamre var musikalsk. Han spilte fiolin - ikke trommer. Slik var også hans personlighet - sensitiv og dialogvillig, men samtidig klar og med fasthet.

6 år gammel ble han farløs og flyttet med mor og søsken til Bergen. Under de meget nøkterne kår som ble den tids alenemødre til del, vokste han opp i Øyjorden. Under krigen ble hjemmet dekningssted for motstandsfolk. Helge var aktiv i Det frivillige luftvern og knyttet til kretsen rundt SabOrg. Det var broren Haralds aktive motstandsarbeid som utløste arrestasjonen av Helge. Prisen ble 9 måneder på Espeland, harde forhør og måneder i Møllergaten før han i mai 1945 ble frigitt fra Grini.

Han ble sivilingeniør fra NTH og var i en årrekke betrodd overingeniør på BMW-motorfabrikken, før han sine siste arbeidsår underviste ved Ingeniørhøyskolen.

Helge var aktiv i foreningslivet og påtok seg verv. Det fikk særlig St. Paul menighet og ikke minst St. Paul skole glede av. Han ledet skolestyret fra 1986 da skolen begynte arbeidet med å planlegge bygging av det nåværende skoleanlegget i Christies gate. Han hadde vervet inntil arbeidene var fullført i 1998.

Pro Ecclesia et Pontifice Helge Hamre var en klok og omtenksom mann. Han var aldri uvøren, men vurderte rasjonelt for og imot. Som spillemannen på taket, Tevje, kunne han argumentere både med Vår Herre og mennesker fram mot en konklusjon. Han avviste ingen synspunkt, men veide for og imot før det ble truffet beslutning. Da var han imidlertid klar og en fighter i forhold til det som var rett. For Helge var rettferdighet, lojalitet og ansvarlighet en livsstil. Dette viste seg både under krigen og senere når han møtte utfordringer. For sin innsats ble han hedret med den pavelige utmerkelsen Pro Ecclesia et Pontifice.

Helge primært en familiemann. Da moren var på sykehjem besøkte han henne hver dag. Hans store kjærlighet var Ingerid. De fikk 53 år sammen før hun gikk foran i 2003. De fikk 3 døtre og 2 sønner som igjen gav barnebarn og oldebarn. De var alle rundt ham da han forrige lørdag feiret 85 år.

De minnes en god og vennlig far. Alt på 50-tallet trillet han barnevogn og skiftet bleier. Han underholdt med tryllekunster og huset var fylt av musikk. Som fiolinist gikk han veien fra ungdommens danseorkester til Pensjonistorkesteret. Hjemmet var åpent for venner og kjente. Lenge før det var blitt vanlig å ha innvandrere som venner, tok huset i Helleveien imot ungdom fra Sri Lanka, Vietnam og Chile.

Helge var en Pontifix, en brobygger. Om han kunne ta avstand fra visse handlinger, var han sterk på aldri å fordømme eller svikte mennesket. Han hadde en dyp kristen forankring i respekt for menneskeverdet.

Med familie samlet rundt seg, døde Helge Hamre rolig på Engensenteret St. Hans aften, 23. juni. Han etterlater seg mange og gode minner til en stor krets av familie og venner. Helge Hamre var en hedersmann.

Biskop Bernt I. Eidsvig
Oslo katolske bispedømme

Rektor Gjermund Høgh
St. Paul skole, Bergen

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. juni 2007)

av Webmaster publisert 28.06.2007, sist endret 18.07.2011 - 14:12