St. Olav tidsskrift nr. 6-2007 foreligger nå

Et fyldig sommernummer av St. Olav (nr. 6-2007) er kommet. De kan tegne abonnement ved å henvende Dem til tidsskriftet@katolsk.no. De vil da få tilsendt noen eldre numre gratis, sammen med det aktuelle sommernummeret. Det inneholder følgende artikler:

Redaktørens hjørne: Katolsk teologi på Menighetsfakultetet - av Henrik Holm

Utdanning av Kristi tjenere i Norge - av p. Carlo Hong Phuc

Filosofen - av Henrik Holm

Om musikk og liturgi - eller om musikk og liv. En refleksjon over Ratzingers musikktenkning - av Øivind Varkøy

"Kvinneregiment helt til topps". Om nonners ledelse av katolske hospitaler i Norge - av sr. Else-Britt Nilsen OP

Den katolske kirke i Nord-Norge 1932-2007 - av msgr. Torbjørn Olsen

Å skvette tru på gåsa - kristen tru i overflodsamfunnet - av Arnfinn Haram OP

Bokanmeldelse: Kristus er broen. Femten dager i bønn med Katarina av Siena - av Jeanne Wreden

Alvorlig talt: Statens religionsvesen - av Janne Haaland Matlary

Blikk på tiden: En stille revolusjon? - av Henrik Holm

Vennlig hilsen redaktøren

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. juni 2007)

av Webmaster publisert 28.06.2007, sist endret 28.06.2007 - 16:47