Beskytt prostituerte, straff kundene, sier Vatikanet

Alle nasjoner bør beskytte kvinner fra den vold og det "moderne slaveri" som prostitusjon er, og straffe menn som kjøper sex, heter det i et nytt dokument fra Vatikanets avdelig for migrasjonsspørsmål.

Dokumentet "Retningslinjer for det pastorale arbeid på gata" omhandler flere sentrale temaer, blant annet prostitusjon. Om dette sa kardinal Renato Raffaele tirsdag den 19. juni:

- Kirken har et pastoralt ansvar for å beskytte den menneskelige verdigheten til de som utnyttes i prostitusjon, og å arbeide for deres frigjøring gjennom økonomisk støtte, utdannelse og grunnleggende hjelp. Den... må også, på en profetisk måte, peke på den urett og vold som begås mot kvinnene på gata og invitere alle mennesker av god vilje til å hengi seg til forsvar for deres menneskelige verdighet, ... å få en slutt på seksuell utnyttelse."

Dokumentet slår fast: "Ofrene for prostitusjon er mennesker som i mange tilfeller roper etter hjelp for å bli befridd fra slaveriet. Kundene er også mennesker med dype problemer, og på visse måter er de også slaver... En effektiv fremgangsmåte for å få til endringer i kulturen, kan være å kombinere straffeloven med sosial fordømmelse."

Erkebiskop Agostino Marchetto sa på pressekonferansen: "Vi mener at det ikke kun må arbeides for beskyttelse av kvinnene, men også for straff for kundene." Vatikanet ønsker i følge erkebiskopen å arbeide for lovgivning etter modell fra Sverige, hvor kundene straffes med fengsel og bøter basert på inntekt.

Den del av dokumentet som handler om prostitusjon, kalt "Pastoral tjeneste for frigjøringen av kvinnene på gata", sier at menn som går til prostituerte må være klar over Kirkens "tydelige fordømmelse av deres synder og den urett de begår."

Dokumentet slår fast at Kirken ønsker "anvendelse av loven for å beskytte kvinner fra prostitusjonens og traffickingens onde".

VIS /Independent Catholic News (28. juni 2007)

av Webmaster publisert 28.06.2007, sist endret 28.06.2007 - 18:54