Kina forbereder reaksjoner på pavens budskap?

 Se også:

Kinesiske myndigheter har innkalt katolske biskoper til et møte i Huariou, nord for Beijing, for å koordinere en respons på det kommende budskapet fra pave Benedikt XVI til katolikker i Kina, rapporterer nyhetsbyrået AsiaNews.

I januar, ved avslutningen av et spesielt to dager langt møte om situasjonen for Kirken i Kina, annonserte Vatikanet at paven skulle skrive til de troende i landet. Offentliggjøringen av brevet skal nå nærmer seg, og myndighetene i Beijing forbereder nå en reaksjon.

AsiaNews frykter at biskoper i den "offisielle" katolske Kirke - biskopene som er anerkjent av myndighetene i Beijing - vil utsettes for et massivt press for å demonstrere sin uavhengighet fra Den hellige stol når pavens brev offentliggjøres.

Det pavelige budskapet, som etter sigende skal være 30 sider langt, var i utgangspunktet ventet å komme tidligere i år. Informerte kilder rapporterer at dokumentet er ferdigstilt og ble signert av Den hellige far pinsedag. Publikasjonen av brevet har blant annet blitt forsinket fordi Vatikanet har vært svært nøye med oversettelsen, for å unngå forvirring og misforståelser, sier kildene.

Nyhetsbyrået ADNkronos rapporterer at brevet mulig skal publiseres den 30. juni, men datoen er ikke bekreftet av Vatikanet. Andre rapporter - også ubekreftede - indikerer at Vatikanet ønsker å gi Kinas myndigheter anledning til å studere brevet før det offentliggjøres.

Det pavelige budskapet vil antagelig inneholde en analysse av katolisismens nyere historie i Kina, med fokus på årene med forfølgelse og utviklingen av "undergrunnskirken" som er lojal til Roma. Selv om budskapet vil ta opp spenningen mellom den "offisielle" Kirke og "undergrunnskirken", forventes det at Den hellige far vil understreke Kirkens grunnleggende enhet.

Vatikanet har ved flere anledninger benektet påstanden om at det er to konkurrerende katolske fellesskap i Kina og har protestert kraftig på den myndighetsgodkjente Katolske Patriotiske Assosiasjon strategi på å skille lokale katolske biskoper fra Roma. I praksis, sier Vatikan-representanter, har de fleste av Kinas "offisielle" biskoper søkt og mottatt anerkjennelse fra Vatikanet.

Den Patriotiske Assosiasjon har imidlertid fortsatt arbeidet for uavhengighet og har arrangert bispevielser uten vatikanets godkjennelse. Den hellige stol har protestert kraftig på disse illegitime ordinasjonene og anklager myndighetene for å presse katolske prelater til å delta i seremoniene - et press Vatikanet karakteriserer som et kraftig angrep på trosfriheten.

I en artikkel om det myndighets-sponsede møtet Huariou, hevder AsiaNews at myndighetenes avdeling for religiøse anliggender planlegger en repsons til pavens budskap. Nyhetsbyrået uttrykker bekymring for at lederne i den "offisielle" Kirken vil bli bedt om å distansere seg fra paven. AsiaNews viser til et lignende forsøk på å skape splittelse mellom Kina og Roma i oktober 2000, da pave Johannes Paul II kanoniserte en gruppe kinesiske martyrer, til tross for kraftige protester fra Beijing. Ved denne anledningen, skriver AsiaNews, presset myndighetene "de offisielle biskopene til å signere et dokument som var kritisk til paven og kanoniseringene og påla dem å lese dette dokumentet i alle kirkene og å uttale seg offentlig på TV og i pressen mot paven."

CWN - Catholic World News (29. juni 2007)