Polske biskoper konkluderer sin etterforskning av kollaboratørprester

 Se også:

En kommisjon bestående av polske biskoper har avdekket at én katolsk biskop var registrert som agent for det hemmelige politi under kommuistperioden, og "ca. ett dusin" andre nålevende biskoper var registrert som informanter.

Det var biskop Slawoj Leszek Glodz av Warszawa-Praga som annonserte resultatene av arbeidet i den historiske kommisjonen, som er nedsatt av Den polske bispekonferanse for å etterforske geistliges samarbeid med det hemmelige politi. Kommisjonen ble opprettet som et resultat av en opphetet nasjonal kontrovers rundt kollaborasjon med kommunistregimet. Kontroversen toppet seg i januar dette år, da erkebiskop Stanislaw Wielgus trakk seg like før han skulle innsettes som erkebiskop av Warszawa.

I presentasjonen av den historiske kommisjonens funn, la biskop Glodz vekt på at dokumentasjonen i kommunistregimets arkiver var "ufullstendig og kaotisk" og ikke la grunnlag for absolutte konklusjoner, siden store deler av materialet ble ødelagt etter kommunistregimets kollaps.

CWN - Catholic World News (29. juni 2007)

av Webmaster publisert 29.06.2007, sist endret 29.06.2007 - 15:06