Pavens brev til Kinas katolikker offentliggjort

 Se også:

Vatikanet offentliggjorde den 30. juni 2007 pave Benedikt XVIs lenge bebudede budskap til katolikkene i Kina. I brevet gir Den hellige far nye perspektiver på og for Kirken i Kina og uttrykker takknemlighet over den trofasthet de troende har vist gjennom nesten 60 år med forfølgelse fra kommunistregimet. På samme tid ber han om enhet og forsoning mellom den "offisielle" og undergrunnskirken og understreker at Kirkens oppdrag "støttes av eksemplene og bønnene fra de 'trosvitner' som har lidd og tilgitt og ofret sine liv for fremtiden for Den katolske kirke i Kina" (punkt 6).

Det ventes nå med spenning på de første reaksjonene både fra "undergrunnskirken" og fra den myndightesgodkjente Kirken. www.katolsk.no vil komme tilbake med reaksjoner på og analyser av pavens budskap.

Her kan du lese pavens brev i engelsk oversettelse.

Her kan du lese Vatikanets forklarende følgebrev (engelsk).

www.vatican.va (30. juni 2007)