Beijing responderer på pavelig brev

 Se også:

Den kinesiske regjering uttrykker vilje til å gå inn i en "konstruktiv dialog" med Vatikanet, heter det i en uttalelse fra myndighetene, publisert som respons på pave Benedikt XVIs brev til kinesiske katolikker. Uttalelsen ble offentliggjort allerede lørdag den 30. juni, samme dag som Vatikanet publiserte pavens pastorale brev. Talsmann for utenriksdeparetmentet, Qin Gang, sier i uttalelsen at Kina har "registrert brevet publisert av paven."

I uttalelsen heter det: "Kina har alltid ønsket en forbedring av forholdet mellom Kina og Vatikanet og tatt konstruktive steg mot dette. Kina er villig til å fortsette en oppriktig og positiv dialog med Vatikanet for å løse våre forskjeller."

"Kinas holdning til hvordan man kan bedre båndene mellom Kina og Vatikanet står fast, altså at Vatikanet må bryte de såkalte diplomatiske båndene med Taiwan og anerkjenne Folkerepublikken Kina som den ene legitime statsmakt som representerer hele Kina."

Dessuten gjentar de kinesiske myndigheter i uttalelsen at Vatikanet "aldri får lov til å blande seg i Kinas indre anliggender, heller ikke i religionens navn."

"Vi håper at Vatikanet på sin side tar konkrete steg og ikke konstruerer nye barrierer," avslutter pressetalsmann Quin.

Det var lørdag den 30. juni at Vatikanet offentliggjorde pavens pastorale brev, adressert til katolikkene i Kina. Her gir han nye retningslinjer i arbeidet for å forbedre relasjonen mellom de katolske undergrunnsmenighetene og de myndighetsgodkjente menighetene. Det pavelige brevet kritiserer sterkt de kinesiske myndigheters kontroll over og begrensninger for kirkelige aktiviteter. I andre grunnleggende spørsmål, deriblant utnevnelse av biskoper, inviterer Den hellige far til en ny og seriøs dialog. Det 55 sider lange brevet ble publisert sammen med en kommentar fra Vatikanets pressekontor, som gjentar Vatikanets vilje til å flytte sitt nuntiatur fra Taiwan til Beijing så snart det er etablert diplomatiske bånd med Kina.

Zenit / CNS (3. juli 2007)

av Webmaster publisert 03.07.2007, sist endret 03.07.2007 - 15:08