Katolske nettsteder bedt om å fjerne pavens brev

 Se også:

Flere kinesiske katolske internettsider som publiserte pave Benedikt XVIs brev til landets katolikker, ble bedt om å fjerne det bare et par timer etter at det var lagt ut. Nyhetsbyrået UCA News rapporterer at flere katolske internettsider publiserte den forenklede kinesiske versjonen av brevet bare få timer etter at Vatikanet offentliggjorde det den 30. juni kl 18.00 lokal Beijing-tid (12.00 Roma). De fleste av nettstedene hadde imidlertid fjernet det pavelige budskapet allerede neste dag. Vanligvis publiserer disse nettstedene nyheter fra verdenskirken, Kina og Vatikanet.

Ansvarshavende prest for et av de aktuelle nettstedene fortalte UCA News den 2. juli at han følte seg maktesløs. "Kirken i Kinas internettsider burde publisere pavens brev," uttalte han. Presten, som ønsket å være anonym, fortalte at representanter fra myndighetene besøkte ham den 29. juni. De spurte ham ut om pavens brev, men han fikk ingen direktiver om å ikke publisere det. Kvelden etter publiserte han derfor brevet, men morgenen den 1. juli fikk han beskjed om å fjerne det. Den aktuelle nettsiden er del av den offisielle kirke.

"Dette er faktisk ikke første gang vi blir fortalt at vi ikke skal legge ut bestemte nyhetssaker og artikler på internett, spesielt det som angår forholdet mellom Kina og Vatikanet og uttalelser fra kardinal Joseph Zen Ze-kiun av Hong Kong," uttalte presten. Han la til at han ikke hadde noe valg og derfor måtte fjerne pavens brev, ellers ville siden blitt stengt eller fått andre sanksjoner.

Den 2. juli fant UCA News fem lignende tilfeller. De fleste av disse var nettsider drevet av undergrunnskatolikker.

Pave Benedikt nevner i sitt pastorale brev at det nå er "bedre muligheter for kommunikasjon" på fastlandet (nr.18), og presten uttalte at han tror Kinas katolikker vil kunne få det pavelige brev gjennom andre kanaler. Å forby katolske internettsider i Kina fra å publisere brevet, beviser bare det paven sier om myndighetenes innblanding i religiøse anliggender og at Kirken ikke kan nyte full religionsfrihet, fortsatte han.

Andre populære katolske internettsider i Kina ble frarådet å legge ut brevet, eller å slette det dersom det alt var publisert. Noen av disse informerte sine lesere den 29. juni om at det lenge etterlengtede brevet ville bli utgitt kvelden den 30. juni, og de oppfordret leserne til å følge med. Siden har disse nettsidene fortsatt å publisere nyheter fra Vatikanet - men ikke noe om pavens budskap.

En katolsk legmann i Kina fortale UCA News den 2. juli at han ved internettsøk fant svært få sider som hadde publisert brevet. Myndighetene må ha gått til aksjon mot webmasterne, hevdet han.

Zenit / UCAN (4. juli 2007)