Paven kreerer nye kardinaler i november?

I følge den italienske dagsavisen Il Giornale skal pave Benedikt XVI kreere nye kardinaler i november. Den respekterte Vatikan-reporteren Andrea Tornielli rapporterer at konsistoriet etter planen skal finne sted kvelden før Kristi Kongefest, altså den 24. november. Meldingen er ikke bekreftet av Vatikanet, men ryktene om nye kardinalutnevnelser har allerede sirkulert i Roma i flere måneder. Mange hadde forventet at det ville avholdes et konsistorium tidligere i år.

Kardinalkollegiet har per i dag 183 medlemmer, hvorav 105 er under 80 år og derved stemmeberettigede ved pavevalg. Det betyr at antall kardinal-elekter er godt under maksimumsgrensen på 120.

I tillegg fyller to kardinaler 80 år i løpet av året. Kardinal Edmund Szoka fyller 80 år den 14. september. Kardinal Angelo Sodano feirer sin 80-årsdag den 23. november. Enda tre kardinaler vil fylle 80 år i 2008.

Torniellis spalte i Il Giornale har en lang liste med navn over prelater som er aktuelle for kardinalverdighet. Den inkluderer erkebiskop Leonardo Sandri, den tidligere sostituto som nylig ble utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for Østkirkene, erkebiskop Giovanni Lajolo, den nåværende president for Den pavelige kommisjonen for Vatikanstaten, erkebiskop John Foley, den amerikanse prelaten som lenge var overhode for Det pavelige råd for sosial kommunikasjon, før han nylig ble utnevnt til pro-stormester for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem, og erkebiskop Angelo Bagnasco, president for Den italienske bispekonferanse.

CWN - Catholic World News (5. juli 2007)

av Webmaster publisert 05.07.2007, sist endret 05.07.2007 - 15:51