Den hellige stol klargjør betydningen av "subsistit in"

Det annet vatikankonsil endret ikke katolsk lære om Kirken, men utdypet og utviklet den, sier Kongregasjonen for troslæren. I et dokument offentliggjort den 10. juli 2007 klargjør kongregasjonen forståelsen av hva Det annet vatikankonsil la i begrepet "subsists in" med tanke på Den katolske kirkes natur. Dokumentet har form av fem spørsmål med svar.

Dokumentet er underskrevet av kardinal William Joseph Levada og erkebiskop Angelo Amato, henholdsvis prefekt og sekretær for Troskongregasjonen, på festen for De hellige apostler Peter og Paulus. Den korte teksten, som har tittelen "Svar på noen spørsmål angående visse aspekter ved Kirkens lære", er godkjent av pave Benedikt XVI.

Troskongregasjonens svar bekrefter at "Det annet vatikankonsil verken forandret eller aktet å forandre" katolsk lære om Kirken, men at konsilet "snarere utviklet, fordypet og forklarte den mer tydelig." Ved å sitere pave Paul VI, forklarer dokumentet at "Det Kristus ville, vil også vi. Det som var, består fortsatt. Hva Kirken har lært gjennom århundrene, lærer også vi. Enkelt uttrykt er det som før var implisitt forstått nå blitt eksplisitt, det som var uklart er nå klargjort, det som ble meditert over, diskutert og noen ganger gjenstand for strid, er nå sammenfattet i en klart formulert lære."

Ordvalg

Teksten forklarer videre betydningen av begrepet "subsistit in," som i konsildokumentet Lumen Gentium brukes for å beskrive Den katolske kirkes natur. Her heter det at "Denne Kirke, som samfunn grunnlagt og ordnet i verden, eksisterer konkret i ["subsistit in"] Den katolske kirke, styrt av Peters etterfølger og de biskoper som står i kommunion med ham". Troskongregasjonen forklarer: "I nummer åtte av den dogmatiske konstitusjon Lumen Gentium betyr `subsistens' denne vedvarende historiske kontinuitet og permanens av alle de elementer som er innstiftet av Kristus i Den katolske kirke, hvori Kristi ene Kirke finnes konkret på denne jord." Videre klargjør kongregasjonen: "Kristus opprettet her på jorden kun én Kirke og gjorde den til 'den synlige forsamling og åndelige fellesskap', som fra sitt opphav og gjennom historien alltid har eksistert og alltid vil eksistere. Bare i denne alene finnes alle de elementer som Han selv innstiftet."

Hele dokumentet fra Troskongregasjonen finnes nå i en uoffisiell norsk oversettelse. På Vatikanets hjemmesider finner man dokumentet i offisielle oversettelser til diverse språk, blant annet engelsk, fransk, tysk, polsk, spansk, italiensk og latin.

ZEN - Zenit (11. juli 2007)

av Webmaster publisert 11.07.2007, sist endret 11.07.2007 - 15:33