Kardinal sier at døren er åpen for Lefebvristene

 Se også:

 - Døren er åpen for medlemmer av St. Pius X-selskapet, slik at de kan vende tilbake til full kommunion, sier kardinal Darío Castrillón Hoyos. Presidenten for Den pavelige kommisjon "Ecclesia Dei" uttaler at pave Benedikt XVIs dokument "Summorum Pontificum", som åpner for utvidet bruk av missalet promulgert av pave Johannes XXIII i 1962, bør bane vei for at den tradisjonalistiske gruppen vender tilbake til kommunion med Roma.

Kardinalen hevdet dette i et intervju med den italienske dagsavisen Il Giornale søndag den 8. juli, og uttalte videre: "Dersom de, etter denne begivenheten, ikke vender tilbake, evner jeg ikke å forstå det."

Kardinal Castrillón Hoyos har ledet "Ecclesia Dei"-kommisjonen siden april 2000. Kommisjonen ble opprettet av pave Johannes Paul II i 1988, som et resultat av skismaet som oppsto da erkebiskop Marcel Lefebvre, stifter av St. Pius X-selskapet, foretok illegitime bispeordinasjoner.

Kardinalen klargjorde i intervjuet at "det pavelige dokumentet ikke var skrevet for Lefebvristene, men det ble til på grunnlag av pavens overbevisning om at det er nødvendig å understreke at det er kontinuitet i tradisjonen, slik at Kirken ikke vil oppleve flere brudd." "Den gamle messen ble aldri avskaffet eller forbudt," bekreftet kardinalen. Og pave Benedikt XVI går på ingen som helst måte "i en annen retning enn konsilet."

ZEN - Zenit (11. juli 2007)