Illegal migrasjon er ikke det samme som kriminalitet, sier Vatikan-representant

Å være immigrant uten dokumenter er ikke det samme som å være kriminell, uttaler en Vatikan-representant til Globalt Forum for Migrasjon og Utvikling. "Uavhengig av deres legale status," er immigranter mennesker med rettigheter som må respekteres, sa erkebiskop Agostino Marchetto, sekretær for Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende.

Den var den 9. juli at erkebiskopen talte ved åpningen av det globale forumet, som er en samling av private og trosbaserte organisasjoner, fagforeninger og forskere sammenkalt av den belgiske regjering for å komme med konkrete forslag til bedre internasjonal lovgivning om migrasjon og utvikling. Mennesker har rett til å leve i fred og verdighet i eget land, men de har også rett til å emigrere når disse behovene ikke tilfredsstilles, uttalte erkebiskop Marchetto til forumet. "En illegal migrationsstatus er faktisk ikke det samme som kriminalitet," hevdet han.

CNS - Catholic News Service (11. juli 2007)

av Webmaster publisert 11.07.2007, sist endret 11.07.2007 - 17:41