Patriarkatet kommenterer Troskongregasjonens dokument

Metropolitt Kirill

 Se også:

Metropolitt Kirill, leder for Moskva-patriarkatets Avdeling for økumeniske anliggender, har kommentert Troskongregasjonens dokument "Svar på noen spørsmål angående visse aspekter ved Kirkens lære", som ble offentliggjort den 10. juli. Dokumentet er en "ærlig fremstilling" som "viser hvor nære, eller motstatt, hvor splittet vi er," heter det uttalelsen fra Den russisk-ortodokse kirke.

På en pressekonferanse beskrev metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad dokumentet som "en ærlig uttalelse [...] mye bedre enn såkalt 'kirke-diplomati'". "Dersom man skal få til en ærlig teologisk dialog, bør man ha en tydelig forståelse av den andres standpunkt," for det hjelper oss til å "forstå hvor ulike vi er," hevdet han videre.

Metropolitt Kirill slo fast at det ikke er noe nytt ved Troskongregasjonens tekst og at den er "helt i overensstemmelse med Den katolske kirkes lære."

"Den ortodokse kirke er, i kraft av dens apostoliske suksesjon, etterfølger og arving til den gamle, udelte Kirke. Derfor kan innholdet i det katolske dokumentet rettmessig også anvendes på Den ortodokse kirke," la han til.

AsiaNews (11. juli 2007)

av Webmaster publisert 11.07.2007, sist endret 11.07.2007 - 18:14