Ledende protestantiske teologer kritiserer Troskongregasjonens dokument

 Se også:

Ledende protestantiske teologer kritiserer det nye Vatikan-dokumentet fra Troskongregasjonen som bekrefter Den katolske kirkes særegne rolle i Guds frelsesplan. Pastor Setri Nyomi, generalsekretær for Verdensalliansen for Reformerte Kirker, protesterer på dokumentet i et brev til kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet. Pastor Nyomi sier i brevet at det nye Vatikan-dokumentet, som hevder at protestantiske fellesskap ikke er "kirker" i ordets rette forstand, "gjør at vi stiller spørsmål ved hvor seriøst den Romersk-katolske kirke tar dialogen med den reformerte familie og andre familier i kirken."

Også Kirkens Verdensråd (KV) har uttrykt uenighet med Vatikanet. I deres egen uttalelse om Den katolske kirkes rolle, argumenterer KV for at begrepet "katolsk" bør forstås som "universell". På denne måten, hevder KV, er "enhver kirke en katolsk kirke og ikke kun en del av den."

Den russisk-ortodokse kirke har imidlertid ønsket Vatikan-dokumentet velkommen og hevder at en slik tydelighet er en viktig forutsetning for teologisk dialog. Metropolitt Kirill, ansvarlig for Moskva-patriarkatets eksterne kirkelig relasjoner, bekreftet ved en pressekonferanse at dokumentet ikke sier noe læremessig nytt. Troskongregasjonsens dokument, som ble offentliggjort den 10. juli, anerkjenner at De ortodokse kirker er søsterkirker med gyldige sakramenter.

CWN - Catholic World News (12. juli 2007)

av Webmaster publisert 12.07.2007, sist endret 12.07.2007 - 11:46