De engelske dominikanerinner forlater Bodø

 Se også:

De engelske dominikanerinnene i Bodø, sr. Anna Mary House og sr. Mary Sunniva Cummings, forlater Bodø i juli. Kongregasjonen kom til den nesten nyopprettede St. Eysteins menighet i 1953 og har siden gjort en uvurderlig innsats for menigheten og vært et skattet innslag i byens liv.

Det var den 23. november 2003, kort tid etter at søstrene kunne feire 50 års tilstedeværelse i byen, at den triste meddelelsen kom om at de engelske dominikanerinner hadde besluttet å nedlegge Mariaklosteret i Bodø. St. Eysteins menighet og søstrene selv startet da et omfattende arbeid for om mulig å finne en alternativ løsning, for å bevare dominikanerinnenes tilstedeværelse i byen. Derved kunne daværende sogneprest, msgr. Torbjørn Olsen, den 25. september 2004 meddele at en liten stiftskongregasjon på Filippinene, Dominican sisters of Our Lady of Remedies, var beredt til å opprette et nytt kloster i Bodø. Samtidig sa de engelske dominikanerinnene seg villige til å hjelpe de nye filippinske søstrene i oppstartsfasen. Nå har imidlertid tiden kommet for at sr. Anna Mary og sr. Sunniva forlater Bodø og Norge. Det er foreløbig uklart hvor søstrene nå skal tjenestegjøre, men dette blir avklart etter at deres kongregasjon holder generalkapittel i Stone, England, i begynnelsen av august.

Den offisielle avskjeden med de to høyt skattede søstrene skjer i St. Eysteins menighet søndag den 22. juli. Les prekenen i avskjedsmessen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. juli 2007)

av Webmaster publisert 12.07.2007, sist endret 12.07.2007 - 12:56