Kirken fordømmer økende korrupsjon

I Brasils samfunn og politiske liv er det etter kardinal Geraldo M. Agnelos vurdering nå mer korrupsjon enn noensinne. Brasil hjemsøkes av den ene politiske korrupsjonsskandale etter den andre, uttalte erkebiskopen av São Salvador da Bahía den 12. juli. Kardinalen, som også er primas for Kirken i Brasil, hevdet at landet nå står overfor en kaostilstand og at det, med mindre man klarer å bekjempe korrupsjonen, kan bli uregjerbart.

Frigjøringteologen Frei Betto skrev nylig i avisen "Folha de São Paulo" at stanken fra den statlige forråtnelse når opp mot himmelen og at realitetene om korrupsjonen overskrider de villeste fantasier.

For kort tid siden beklaget også Den brasilianske bispekonferanse bølgen av bestikkelsesaffærer. "Tøylesløs streben etter rikdom og makt fører til korrupsjon", het det i bispekonferansens uttalelse. Ettersom de skyldige gjennomgående får gå ustraffet, mister folk tillit til staten og dens institusjoner, og demokratiet svekkes. Det er særlig de fattige i landet som blir skadelidende når offentlige midler underslås, advarte biskopene. De oppfordret videre alle kristne til å engasjere seg politisk mot den graverende situasjonen, og å kjempe for samfunnets felles beste.

KAP - KathPress (13. juli 2007)

av Webmaster publisert 13.07.2007, sist endret 13.07.2007 - 13:24