Kardinal Kasper hevder Troskongregasjonens dokument inviterer til dialog

 Se også:

President for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, kardinal Walter Kasper, beskriver Troskongregasjonens nye dokument om Kirkens natur som "en invitasjon til dialog." Dokumentet "Svar på noen spørsmål angående visse aspekter ved Kirkens lære", skapte først "en opphetet reaksjon fra protestantiske kristne," sa kardinalen. Han håper imidlertid at "en annen, roligere gjennomgang kan vise at dokumentet ikke sier noe nytt, men på en helhetlig måte beskriver Den katolske kirkes standpunkt."

I en uttalelse til det katolske nyhetsbyrået Zenit, slo kardinal Kasper fast: "Dette er ikke noen ny utvikling, og derfor er det ingen grunn til harme eller en følelse av at de skulle være behandlet nonchalant. En forutsetning for dialog er tydelighet."

Da dokumentet ble publisert, erklærte pastor Thomas Wipf, president for Foreningen for protestantiske kirker i Europa, som består av 105 lutherske, reformerte, unerte og metodistiske medlemskirker, at "et slikt dokument sender feil signaler." "Denne verdens utfordring er å oppfordre kirker til å arbeide sammen. Fellesskap er ikke et ideal, det er vår oppgave," la han til, ifølge det evangeliske nyhetsbyrået NEV.

Nyhetsbyrået ICN-News rapporterte en reaksjon fra generalsekretæren for Verdensalliansen av reformerte kirker, Setri Nyomi, som skrev til kardinal Kasper: "La oss be om at Den katolske kirke legger til side ekskluderende påskudd, slik at arbeidet for kristen enhet kan gå fremover."

Kardinal Kasper understreket at også protestanter har etterlyst "økumenikk på grunnlag av tydelige standpunkt". "Nå legger den aktuelle deklarasjonen frem det katolske standpunkt, altså det som fra et katolsk ståsted fremdeles splitter oss," sa kardinalen. "Dette begrenser ikke dialog, men fremmer den heller."

"En oppmerksom lesing av dokumentet viser at det ikke sies at protestantiske kirker ikke er kirker, men at de ikke er kirker i ordets rette forstand, altså at de ikke er kirker på den måten Den katolske kirke definerer kirke."

Kardinal Kasper bekreftet at "ifølge katolsk lære", slik dokumentet forklarer, så "har ikke disse fellesskap apostolisk suksesjon av ordinasjonssakramentet, og derfor mangler de et grunnleggende element i det å være Kirke." Han la til: "De såkalte kirkelige fellesskap som, grunnet deres mangel på ministerielt presteskap, ikke har bevart den genuine og vesentlige substans ved den eukaristiske tjeneste, kan ikke ifølge katolsk lære kalles 'Kirker' i ordets rette forstand." Troskongregasjonens dekret "viser hvordan vi bruker ordet Kirke forskjellig," sa den 74 år gamle kardinalen.

"Deklarasjonen tjener til å gi klare premisser for dialogprosessen," fortsatte kardinal Kasper. "Uten tvil - i dialogens hjerte er det som forener oss større enn det som skiller oss." "Derfor er ikke deklarasjonen et steg tilbake for den økumeniske progresjon som allerede er oppnådd. [...] Det er en innstendig invitasjon til en fortsatt fredfull dialog."

ZEN - Zenit (13. juli 2007)

av Webmaster publisert 13.07.2007, sist endret 13.07.2007 - 14:07