Et foster er ikke et menneske før ved fødselen

Koreas høyesterett slo den 11. juli fast at et ufødt barn ikke kan anses som et menneske før ved fødselsøyeblikket. Kjennelsen har skapt en bitter debatt i landet, og katolikker omtaler den som "sjokkerende og sørgelig."

Ifølge p. Lee Dong-ik, professor i medisin ved Det katolske universitet i Korea og medlem av landets katolske bispekonferanses komité for bioetikk, "har alle land litt ulike rettslige vurderinger av når et ufødt barn regnes som et menneske, men intet annet land har en like definitiv avgjørelse om at et ufødt barn ikke er et menneske."

Det var i 2001 at en gravid kvinne oppsøkte en barselsklinikk i Seoul for konsultasjon med jordmor, siden terminen nærmet seg. Kvinnen kjente imidlertid ingen rier eller veer. Da kvinnen gikk over terminen, ba jordmor henne om å vente et par uker. I ventetiden døde barnet av hjerneskade. Man foretok da keisersnitt for å fjerne det 5,2 kilo tunge barnet. Det ble reist tiltale mot jordmor for uaktsomhet, på grunnlag av at det ikke ble foretatt keisersnitt før etter at barnet var dødt. I en senere anke la tiltalemyndighetene til en anklage om uaktsomt drap. Høyesterett opprettholdt en ankedomstols frikjennelse av jordmoren og avviste aktors påstand om at jordmor var skyldg i uaktsomt drap, siden man ikke kunne anse et ufødt barn som et menneske. Altså kunne man heller ikke snakke om drap.

Den mest kontroversielle del av dommen, som en av dommerne beskriver som "svært vanskelig", er hvor domstolen slår fast at "selv om keisersnitt hadde vært mulig, hadde ikke moren fødselssmerter, noe som er begynnelsen på en fødsel, altså kan ikke det ufødte barnet anerkjennes som et menneske."

P. Lee uttaler at dommen er forkastelig: "Vi lever i en tid da et 21 uker gammelt ufødt barn kan reddes med en kuvøse. Det er uakseptabelt å se en kjennelse hvor et 42 uker gammelt ufødt barn ikke regnes som et menneske."

AsiaNews (13. juli 2007)

av Webmaster publisert 13.07.2007, sist endret 13.07.2007 - 17:34