Kardinal ber ofre for seksuelt misbruk om tilgivelse - forlik inngått

Kardinal Roger Mahony, erkebiskop av Los Angeles

 Se også:

Kardinal Roger Mahony, overhode for USAs største katolske erkebispedømme, ba søndag erkebispedømmet Los Angeles sine flere hundre ofre for presters seksuelle misbruk om tilgivelse. Kardinalens bønn om tilgivelse kom dagen etter etter at det ble inngått forlik med ofrene, som skal dele en erstatning på 660 millioner $. "Det er ingen mulighet for å gå tilbake i tid og gi dem tilbake den uskyld som ble tatt fra dem. Det jeg skulle ønske jeg kunne gi ofrene... det kan jeg ikke," uttalte han. "Igjen ber jeg om tilgivelse fra alle som er påført skade, som har blitt misbrukt, og det skal ikke skje igjen."

Mahony fortalte at han de siste 14 måneder har truffet flere titalls mennesker som anklager geistlige for seksuelle overgrep og at disse møtene har hjulpet ham til å forstå behovet for en snarlig løsning på søksmålene. Forliket skal ikke påvirke erkebispedømmets daglige kjernearbeid, sa Mahony, men man må selge bygninger, bruke midler fra fond og også låne penger. Bispedømmet vil ikke selge eiendom som er i menighetenes eie. Noe av erstatningssummen dekkes av forsikring.

Avtalen mellom erkebispedømmet Los Angeles og de over 500 ofrene ble inngått lørdag kveld den 14. juli 2007, og er den største utbetalingen fra et bispedømme siden den landsomfattende misbruksskandalen ble avdekket i Boston i 2002.

Forliket omfatter også innsyn i presters konfidensielle personalmapper. Ifølge Tod Tamberg, erkebispedømmets talsmann, var det ingenting i forliket som krevde at kardinal Mahony offentlig måtte be om unnskyldning.

"For de av oss som har arbeidet med dette i mer enn fem år, er dette en stor lettelse," uttalte en av erkebispedømmets advokater, Michael Hennigan. "Men det er også en skuffelse ved at vi ikke fikk i land avtalen før nå." Avtalen må godkjennes av en dommer før den trer i kraft, men den ventes å bli signert i løpet av de nærmeste dagene.

AP (16. juli 2007)

av Webmaster publisert 16.07.2007, sist endret 16.07.2007 - 12:44