Feiring av biskop Grans og biskop Eidsvigs prestejubileer 24. august

Tre generasjoner biskoper av Oslo - fv. biskop Gran, biskop Eidsvig og biskop Schwenzer.

Tidligere i år kunne emeritert biskop av Oslo John Willem Gran OCSO feire 50-årsjubileum for sin prestevigsel - og biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo sitt 25-årsjubileum for det samme. Dagene feires i fellesskap fredag den 24. august 2007, med pontifikalmesse i St. Olav domkirke kl. 18.00. P. Ellert Dahl OP holder preken. Se en bildekarusell fra messen.

Etter messen blir det mottagelse i Mariagården, Akersveien 16, hvor alle er hjertelig velkomne.

Biskop Gran trådte inn i cistercienserklosteret Caldy Abbey i Syd Wales i november 1949 og ble presteviet samme sted 21. mai 1957. Biskop Eidsvig ble presteviet av nettopp biskop Gran den 20. juni 1982.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. juli 2007)

av Webmaster publisert 16.07.2007, sist endret 16.07.2007 - 13:23