Bispedømmet Beijing velger ny biskop - første etter pavens pastorale brev

 Se også:

Bispedømmet Beijing har holdt valg for å fylle bispestolen som ble vakant da biskop Michael Fu Tieshan døde den 20. august 2006. Kirkelige, anonyme kilder forteller til UCA News at p. Joseph Li Shan ble valgt til embedet den 16. juli. Han er sokneprest i St. Mikaelskirken, bedre kjent som Dongtang-kirken (Østkirken), som ligger ved den store handlegaten Wangfujing i den kinesiske hovedstaden.

Valgresultatet er blitt fremlagt for Kollegiet av Katolske Biskoper i Kina for godkjenning. Så snart godkjenning foreligger, kan bispevielsen påregnes innen det er forløpt tre måneder.

Kirkelige kilder kunne den 17. juli også fortelle UCA News at omkring 50 prester, 20 ordenssøstre og 30 lekfolk (to lekrepresentanter fra hver menighet), deltok ved voteringen.

P. Paul Sun Shang'en, en eldre prest i bispedømmet Beijing, som har hatt ansvaret for bispedømmets drift etter biskop Fus død, sa til UCA News at det var 93 personer som deltok ved avstemningen som fant sted ved Beijings Konferansesenter, og at man i forkant hadde avholdet en ordets liturgi.

Ifølge p. Sun fikk fader Li 74 av de 93 stemmene som be avlagt. Han sa også at det var én som avholdt seg fra å stemme. Videre fortalte han at p. Peter Zhao Jianmin, direktør for Instituttet for Studiet av Kristendom og Kultur i bispeømmet Beijing, fikk 10 stemmer, p. Matthew Zhen Xuebin, rektor for Beijings presteseminar, fikk fem, og fader Gao Yang, sogneprest for St. Mikaels kirke i Dongjiaomin-gaten, fikk tre.

p. Sun bekreftet at ingen regjeringsrepresentant var til stede under avstemningen.

Kirkelige kilder i Beijing bekreftet at avstemningen fant sted om morgenen den 16. juli og at alle kandidatene, med unntak av p. Li, hadde studert utenlands. De fortalte også at embedsfolk fra regjeringen tidligere hadde bedrevet lobbyvirksomhet overfor alle prestene for å sikre at p. Li ble valgt.

p. Li, som er tidlig i førtiårene, begynte på seminaret i Beijing i 1983 og ble presteviet i 1989. Han har virket i menighetssejelesorgen og er for tiden viseformann for bispedømmets kommisjon for kirkelige affærer, og dessuten representant ved Folkekongressen for byen Beijing.

En annen kirkelig kilde påpekte for UCA News at prester og lekfolk skatter p. Li høyt og at han er en dyktig sjelesørger.

Dette er den første "selv-utvelgelse" av en bispekandidat i det "åpne" kirkelige fellesskap i Kina, etter at pave Benedikt XVIs brev til katolikker i Kina ble offentliggjort den 30. juni.

I dette "Brev fra Den hellige Far Pave Benedikt XVI til Den katolske kirkes biskoper, prester, konsekrerte personer og det troende lekfolk i Folkerepublikken Kina", innrømmet paven at spørsmålet om bispeutnevnelser er "et av de mest delikate problemer" mellom Den hellige stol og kinesiske myndigheter.

Pave Benedikt understreket også at den pavelige utnevnelse av biskoper garanterer Kirkens enhet og den hierarkiske kommunion.

UCA News (18. juli 2007)