Undergrunnsbiskopen Philippus Zhao Zhendong av Xuanhua er død

 Se også:

Den katolske undergrunnsbiskop Philippus Zhao Zhendong av Xuanhua døde den 13. juli, dagen før han ville ha fylt 87 år.

Før han døde hadde han arbeidet med det brev til Kinas katolikker som pave Benedikt XVI offentliggjorde sent i juni. Biskopen håpet at brevet ville bidra til en forening av de katolske "undergrunnsfellesskap" og "åpne" fellesskap i hans bispedømme, opplyser katolske kilder i provinsen Hebei til UCA News.

Bispedømmet Xuanhua er vestlig nabo til Beijing.

Biskop Zhao hadde i lang tid arbeidet for en slik tilnærming og forening. I 2000 mottok han tre prester fra "den åpne kirke" til kommunion med seg . Han hadde også forordnet at alle "huskirker" i bispedømmet skulle stenges, slik at katolikkene heller kunne gå til gudstjeneste i kirkebygninger. Noen av kirkene var registrert hos myndighetene, ifølge UCANs kilder. Meningen var blant annet at lekfolket skulle vite at messer feiret i de "åpne" kirkelige fasiliteter også var gyldige og lovlige, og dessuten ville det avlaste noen undergrunnsprester som ellers hadde vendt seg til å måtte feire åtte eller ni daglige messer.

Koadjutorbiskop Thomas Zhao Kexun overtar automatisk etter den avdøde biskop. Da den avdøde biskop ble alvorlig syk, gikk imidlertid koadjutoren i dekning for å unngå vanskeligheter med myndighetene.

Begravelsen skal finne sted i en kirke i Shangyingzhuang i Yuxian fylke den 21.juli. Mange troende lekfolk er rasende over at myndighetene krever at den avdødes legeme ikke kan ikles biskoppelig kledning til begravelsen, og vil forby de riter som gjelder avdøde biskoper. Myndighetene har også plassert noen representanter i den kirkelige planleggingsgruppen for begravelsen. Dessuten vil de at alle som overværer begravelsen registrerer seg hos de lokale myndigheter før de får tillatelse til å delta.

Biskop Zhao Zhendong ble født i en ikke-katolsk familie den 14. juli 1920. Han ble presteviet i 1949. Under Kulturrevolusjonen (1966-1976) ble han dømt til 18 års omskolering i arbeidsleir. Han ble løslatt i 1982 og kunne virke i bispedømmet fra 1984. Han ble ordinert til koadjutorbiskop av Xuanhua den 30. oktober 1989, og overtok som residerende biskop da forgjengeren døde den 12. desember 1999.

I desember 2004 ble han holdt i arrest etter han hadde ordinert fire nye prester. Han ble løslatt ett år etter, fordi han hadde oppfordret åtte prester til å søke om regjeringsregistrering, slik at kunne arbeide fritt. Han ble imidleritd fortsatt gjenstand for overvåkning.

Biskopen kom fra "gongfu-familie" og behersket derfor kampsport (gongfu). Under nyttårsfeiringer pleide han å fremføre kampsport for sine gjester.

UCA News (18. juli 2007)

av Webmaster publisert 18.07.2007, sist endret 18.07.2007 - 12:36