Ny koordinator for den polske sjelesorg

 Se også:

Pater Wojciech Kotowski SSCC er av pater provinsial Andrzej Lukawski SSCC nominert til å etterfølge pater Gerhard Filak SSCC som koordinator for den polske sjelesorgen i bispedømmet, med virkning fra og med den 1. august 2007.

P. Filak ble løst fra oppgaven den 1. mai 2007, etter 20 år som sjelesørger for polsktalende i OKB. Han flytter til Lillestrøm, hvor han fra 1. september i år trer inn i en 20% stilling som ansvarlig for den polske sjelesorg i St. Magnus menighet.

Pater Filaks etterfølger, pater Kotowski, ble født den 20. november 1972 i Wysokie Mazowieckie i Polen. Han avla sine første løfter den 8. september 1993 i Polanica Zdrój og de evige løfter på samme sted den 29. desember 1998. Han ble presteviet den 27. mai 2000 i Mielnik.

Pater Kotowski vil først tilbringe en tid i Bergen for å lære seg norsk, før han overtar sin oppgave i Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. juli 2007)

av Webmaster publisert 20.07.2007, sist endret 20.07.2007 - 18:27