P. Arulanandam Anthonypillai utnevnt til stiftskapellan med tilholdssted Porsgrunn

P. Arulanandam ("Arul") Anthonypillai

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har utnevnt p. Arulanandam ("Arul") Anthonypillai til stiftskapellan, med bolig og arbeidsfelt i Vår Frue menighet i Porsgrunn, fra og med den 1. september 2007.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. juli 2007)

av Webmaster publisert 20.07.2007, sist endret 20.07.2007 - 18:31