P. Nikolas Goryczka OFM innvilget sabbatsår

P. Nikolas Goryczka OFM skal på sabbatsår

Den 1. september 2007 begynner p. Nikolas Goryczka OFM, sogneprest for St. Hallvard menighet i Oslo, et sabbatsår. Pater Frans Szajer OFM vikarierer for ham i tiden sabbatsåret varer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. juli 2007)

av Webmaster publisert 20.07.2007, sist endret 20.07.2007 - 18:37