Nytt menighetsråd i Tønsberg

Det ble avholdt menighetsrådsvalg i St. Olav menighet i Tønsberg den 24. juni. Rådet får den følgende sammensetning for den kommende perioden:

Øyvind Oppegård, Gunnild Bærø, Knut Barra, Hilde Kirstine Råstad O'Hanlon, Nguyen Duc Hoa, Grethe Nygård, Janina Beukers, Hector Soosaiappu, Mariusz Margielewski og Gina Dakay. Rådet konstituerer seg til høsten.

Det ble også avhold valg til Pastoralrådet. Menighetens representant her blir Astri Blixhavn, med vararepresentant Nhon Van Vo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. juli 2007)

av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 24.07.2007 - 12:40