P. Iruthayanathan ("Iru") Pethuruppillai gitt inkardinasjon i OKB

P. Iruthayanathan ("Iru") Pethuruppillai

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har i sine meddelelser i juli 2007 offentliggjort at p. Iruthayanathan ("Iru") Pethuruppillai OMI er blitt inkardinert i Oslo katolske bispedømme.

P. Iru ble presteviet den 27. desember 1974 for Oblatfedrene (OMI) og har virket i Norge siden april 1987. Rundt forrige årsskifte søkte han sin kongregasjon og Oslo katolske bispedømme om ekskardinasjon, henholdsvis inkardinasjon. Dette ble imøtekommet av begge parter og formelt innvilget i dekret fra biskop Bernt Eidsvig av 25. april 2007. Dermed er p. Iru blitt OKBs ferskeste sekularprest.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. juli 2007)

av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 24.07.2007 - 15:09