Russisk patriark krever at katolsk "proselyttisme" opphører

Den ortodokse patriark av Moskva, Aleksei II, har gjentatt sitt krav om at Vatikanet må stoppe "proselyttismen" som drives av katolske geistlige i Russland og Øst-Europa.

Under et møte med kardinal Roger Etchegaray 7. august sa den russiske patriarken at Kirkens ledere snarest må sette en stopper for ekspansjonen av de østlige katolske kirker.

Moskvapatriarkatet viste til patriark Alekseis kommentarer kort etter bemerkninger fra Vatikanets tjenestemenn om at møtet den 7. august hadde forløpt i et "broderlig klima". Kardinal Etchegaray, som møtte den russiske patriark i egenskap av pavelig utsending, hadde sagt til journalister etter møtet at de økumeniske relasjonene stadig bedret seg, og kunne snart føre til et "toppmøte" mellom den russiske prelaten og paven.

I sine egne kommentarer nedtonet patriark Aleksei disse forhåpningene, og fremholdt at stans i katolsk "proselyttisme" var påkrevd for å "videreutvikle de positive tendensene i ortodoks-katolske relasjoner." Samtidig som han anerkjente det stadig bredere samarbeid mellom den katolske og de ortodokse kirker, særlig i innsatsen for å vitalisere vitnesbyrdet utad om kristendommen i Europa, insisterte han på at katolsk aktivitet i Øst-Europa "ikke måtte bli til proselyttisme."

Den russiske primas sa at de anstrengte relasjonene mellom katolikker av østlig ritus og ortodokse i Ukraina er en særlig kilde til spenninger. Men han la til at den ortodokse kirke er bekymret over "uniatsekspansjonen" også i andre tradisjonelt ortodokse regioner.

"Uniat" er en betegnelse de ortodokse kirker bruker på de østlige kirkene som har kommet inn igjen i full kommunion med Den hellige stol. Den langt største av disse østlige katolske enhetene er Den ukrainske katolske kirke.

Moskvapatriarkatet har i mange år protestert bittert på aktivitetene til "uniatkirkene" i Øst-Europa, og klaget over katolske presters "proselyttisme" i Russland. Katolske talsmenn har på sin side svart at misjonærer i Russland ikke forsøker å lokke ortodokse troende bort fra sine menigheter, men snarere å nå ut til den store majoriteten av russere som ikke går i noen kirke.

CWN - Catholic World News (9. august 2007)

av Webmaster publisert 09.08.2007, sist endret 09.08.2007 - 16:31