Nye kardinaler i november?

Fra et tidligere konsistorium på Petersplassen

Vatikanet (KAP/KI) - Ifølge den romerske avisen Il Messaggero ventes det et konsistorium for kreering av nye kardinaler en gang i november. Pave Benedikt XVI vil da ifølge avisen kreere minst 17 nye kardinaler. Kandidater er biskoper fra blant annet Brasil, Frankrike, Tyskland, USA, Polen og Italia.

Konsistoriet innkalles fordi mange kardinaler i løpet av året har fylt åtti år og dermed mistet retten til å delta ved et kommende pavevalg. Ifølge Il Messaggero har Kirken nå 182 kardinaler, hvorav 105 er under åtti år. I tillegg fyller ytterligere to kardinaler snart åtti år: den amerikanske kardinalen Edmund Casimir Szoka den 14. september og kardinalkollegiets dekanus Angelo Sodano den 23. november. Pave Benedikt har gjort det klart at han ikke akter å gå ut over pave Paul VIs (1963-78) bestemmelse om maksimalt 120 kardinalelektorer, så derfor er det 17 ledige plasser. I tillegg vil paven trolig som vanlig utnevne 2-3 fortjenstfulle teologer over åtti år til kardinaler.

Blant de sikreste kandidatene til de nye røde hattene regnes den nye presidenten for den italienske bispekonferansen (CEI) og erkebiskop av Genova, Angelo Bagnasco. Andre høyst trolige kandidater er erkebiskop Angelo Comastri, generalvikar for Vatikanstaten og erkeprest for Peterskirken, erkebiskop Paolo Romeo av Palermo på Sicilia, den mangeårige vatikanske «utenriksministeren» Giovanni Lajolo, nå president for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten, og den tidligere «substitutt» i Statssekretariatet, erkebiskop Leonardo Sandri, ny prefekt for kongregasjonen for Østkirkene. Sjanser har også den tyske erkebiskopen Paul Cordes, president for Det pavelige rådet Cor Unum, den polske erkebiskopen Stanislaw Rylko, president for Det pavelige rådet for legfolket, og den amerikanske erkebiskopen John Foley, tidligere president for Det pavelige Medierådet og nå pro-stormester for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem.

Andre sterke kandidater som ikke nevnes av Il Messaggero, er erkebiskopene Kazimierz Nycz av Warszawa, Odilo Pedro Scherer av São Paulo i Brasil, André Vingt-Trois av Paris og Diarmuid Martin av Dublin. I tillegg venter München på ny erkebiskop, og vedkommende kan også rekke å bli kreert til kardinal i november.

Andre nye erkebiskoper som nylig har overtatt etter en kardinal, er erkebiskopene Cyprian Kizito Lwanga av Kampala i Uganda, Oswald Gracias av Bombay i India, Edward Frederick O'Brien av Baltimore i USA og Thomas Christopher Collins av Toronto i Canada.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); pe (13. august 2007)

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); pe (13. august 2007)

av Webmaster publisert 13.08.2007, sist endret 13.08.2007 - 18:04