Ledige plasser på katolsk studieemne ved Menighetsfakultetet

 Se også:

Det er fortsatt ledige plasser på høstens katolske studieemne ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF) i Oslo.

Siden høsten 2005 har MF gitt tilbud om katolske studier på universitetsnivå. De katolske studieprogrammene er et resultat av MFs ønske om å tjene aktuelle kirkelige behov i Norge på tvers av konfesjonsgrenser. Fakultetet tilbyr to ulike Master i teologi med studieretning katolsk teologi og en Master i kristendomskunnskap med studieretning katolske teologi. Emnene i katolsk teologi vil også enkeltvis kunne gi uttelling for bachelorgrader ved ulike studiesteder, alt etter det enkelte studiestedets krav om fagsammensetning.

I høst undervises det på bachelornivå i 10 studiepoengsemnet "Katolsk praktisk teologi: Liturgia, diakonia, matyria" (KAT 171). Emnet gir grunnleggende innsikt i katolsk liturgi- og diakoniforståelse og Kirkens forkynnelse av det kristne kall til hellighet. Lærere er bl.a. p. Arnfinn Haram OP, stipendiat Sigurd Hareide, stipendiat Maria H. Junttila, stipendiat Helene Lund.

Interesserte kan kontakte MF og/eller møte frem til oppstartsforelesning og informasjon på MF tirsdag 28. august kl. 17.15-20.00.

NB! Det blir katolsk vesper på MF kl. 16.45 hver tirsdag dette semesteret.

For mer informasjon, se MFs hjemmeside.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. august 2007)

av Webmaster publisert 23.08.2007, sist endret 23.08.2007 - 12:07