Nytt menighetsråd på Lillehammer

Etter å ha avholdt menighetsrådsvalg den 13. mai i år, konstituerte det nye rådet i Mariakirken på Lillehammer seg på følgende måte den 15. august:

Jorun Nikoline Myklevik (leder), Kåre Hosar (nestleder), Kristin Søhoel (sekretær), Zenaida Lindberg (kasserer; representant for filippinerne), Kristina Lindberg (NUK), Anna Westre (medlem) og Shirani Jevne (representant for St. Thomas kapelldistrikt, Valdres).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. august 2007)

av Webmaster publisert 24.08.2007, sist endret 24.08.2007 - 12:01