Biskopene protesterer på Amnesty Internationals abort-vedtak

 Se også:

De amerikanske katolske biskoper har gått ut mot Amnesty Internationals nylige beslutning om å i visse tilfeller støtte abort, og kaller organisasjonens endring av sin mangeårig etablerte holdning som splittende og som et anstøt mot "mennesker av mange nasjoner, kulturer og religioner som deler et helstøpt engasjement for alle menneskerettigheter".

Biskopene oppfordret organisasjonen til å reversere sin politikk og rette opp den feil den har gjort.

Deres stillingtagen ble fremlagt i en uttalelse av 23. august 2007, signert av biskop William S. Skylstad, president for De Forente Staters konferanse for katolske biskoper.

Uttalelsen lyder som følger:

= = = =

En uttalelse fra presidenten for De Forente Staters konferanse for katolske biskoper

Biskop William S. Skylstad, biskop av Spokane

23. august 2007

Etter nesten ett år med dialog med ledere av Amnesty International (AI), må De Forente Staters konferanse for katolske biskoper protestere på det sterkeste mot den nylige beslutning fattet av AIs internasjonale råd om å fremme verdensvid adgang til abort. Denne grunnleggende holdningsendring undergraver Amnestys mangeårige moralske troverdighet og fraviker helt unødvendig fra organisasjonens oppdrag. Ved å fremme abort splitter Amnesty sine egne medlemmer (hvorav mange er katolikker og andre som forsvarer ufødte barns rettigheter) og setter i fare sin støtte fra mennesker av mange nasjoner, kulturer og religioner som deler et helstøpt engasjement for alle menneskerettigheter.

Amnesty Internationals beslutning vil føre til at mange samvittighetens mennesker vil se seg om etter alternative måter å få slutt på grove overgrep mot menneskerettigheter på, å kjempe mot urett, og å fremme samvittighets- og ytringsfrihet. Det essensielle arbeid for å beskytte menneskelivet og å fremme menneskeverdet må fortsette. Vi må fortsette med å stå i mot bruken av dødsstraff og de knusende følger av umenneskeliggjørende fattigdom. Vi må fortsette med å stå solidarisk sammen med samvittighetsfangene, flyktningene og innvandrerne og andre undertrykte mennesker. Men vi må passe på å gjøre dette på autentisk vis, og samarbeide tett med slike organisasjoner som ikke går i mot menneskets fundamentale rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.

For noen kan Amnesty Internationals beslutning fortone seg som en omsorgsfull respons til kvinner som er i vanskelige svangersskapssituasjoner, men dette er en falsk omsorg. Et sant engasjement for kvinners rettigheter gjør oss solidarisk med både kvinnen og hennes ufødte barn. Den setter ikke den ene opp i mot den andre, men byr oss til innsats for dem begge. Det er, som vår bispekonferanse er gått inn for, en langt mer omsorgsfull respons å stille til rådighet støtte og hjelpetiltak for gravide kvinner, fremme deres utdannelsesmessige og økonomiske kår i samfunnet og kjempe i mot alle former for vold mot og stigmatisering av kvinner. Den katolske kirke yter slik assistanse til mange kvinner verden over og vil fortsette med å gjøre det.

Vi oppfordrer nok en gang Amnesty International til å handle i oversensstemmelse med sine edleste prinsipper, revurdere sin feil og reversere sin abortpolitikk.

De Forente Staters konferanse for katolske biskoper (27. august 2007)

av Webmaster publisert 27.08.2007, sist endret 27.08.2007 - 10:47