Mor Teresas brev viser en heroisk åndelig kamp

 Se også:

Den salige Mor Teresa av Calcutta sin åndelige kamp er ikke et tegn på en manglende tro, men en heroisk kamp, uttaler kardinal Julian Herranz, tidligere president for Det pavelige råd for tolkning av lovtekster. Mor Teresa levde store deler av sitt liv i "sjelens mørke natt", i likhet med mange andre store helgener, uttaler kardinalen til den italienske avisen La Repubblica.

Den nye boken om Mor Teresa, "Kom og vær mitt lys", inneholder brev som Mor Teresa skrev til sine skriftefedre og åndelige veiledere, hvor hun beskriver sin indre kamp og sin følelse av åndelig tørke. Brevenes svært ærlige innhold - den åndelige kampen hos en kvinne som verden over æres som en helgen - har fått visse sekulære medier til å spekulere i om Mor Teresa hadde mistet sin gudstro. En slik tolkning er feil, hevder kirkeledere. Kardinal Herranz bemerker at Kirkens ledende mystikere, som St. Teresa av Avila og St. Johannes av Korset, skriver mye om "sjelens mørke natt". Deres åndelige prøvelser reflekterer Kristi sjelekvaler i Getsemane, uttaler han.

Joaquin Navarro-Valls, den tidligere direktør for Vatikanets pressekontor, kommer med lignende uttalelser til samme avis. Navarro-Valls forteller at den angst Mor Teresa beskriver i sine brev ikke må anses som "et tegn på manglende tro; den er helt normal, og i hennes tilfelle heroisk."

Bokens innhold kommer ikke som en overraskelse på Vatikanet, som arbeider med hennes helligkårinssak. Korrespondansen som offentliggjøres i den nye boken, er blant materialet som Helligkåringskongregasjonen gransket før hennes saligkåring i 2003.

CWN - Catholic World News (28. august 2007)

av Webmaster publisert 28.08.2007, sist endret 28.08.2007 - 14:38