St. Olav nr. 7-2007 er nå utgitt

St. Olav tidsskrift nr. 7-2007 er nå utgitt. Nummeret inneholder bl. a. artikler om Wagner, det første sekulære drama, intervju med biskop dr. Schwenzer, en rest ved sin lest, Halldor Laxness og ateisme.

Hvis De tegner abonnement før 1. oktober, kan De motta tidsskriftet fra nr. 7-2007 av (det kommer tre nummer til i 2007) og samtidig betale for 2008 for kr. 350,-.

Det er bare å skrive en mail til: tidsskriftet@katolsk.no

Nye abonnenter er hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Henrik Holm

Redaktør

av Webmaster publisert 06.01.2010, sist endret 06.01.2010 - 15:46