Program for feiring av ordenssøstrenes 150-årsjubileum i Norge

Dominikanerinner fra Lunden kloster - fra Norges Unge Katolikkers 60-årsfestival i august 2007.

Det er i år 150 år siden de første ordenssøstre slo seg ned i Norge igjen etter reformasjonen. De første søstrene som kom til landet var fra den franske kongregasjonen "Filles du Coeur de Marie" (Mariadøtrene). Kongregasjonen var i hovedstaden i kun fem år, men stafettpinnen ble overtatt av St. Josephsøstrene og St. Elisabethsøstrene, som etablerte seg i henholdsvis 1865 og 1880.

Da det ble grunnlagt nye menigheter, fulgte søstrene med, og etterhvert ble de mange. Fra de to første som ankom Kristiania i 1857, vokste antallet til nærmere 600 på 1940-tallet. Av religiøse institusjoner hadde katolske sykehus i 1940 over halvparten av alle sykehussenger i Norge, og det på en katolsk befolkning på 3000!

Det er stor grunn til å feire ordenssøstrenes enestående bidrag til Den katolske kirke i Norges vekst og virke - gjennom 150 år.

Jubileet markeres helgen 5. - 7. oktober 2007. Hovedfeiringen er lagt til Oslo og innledes fredag den 5. oktober med KALLSMESSE i St. Olav domkirke kl. 18.00. Også HØYMESSEN i St. Olav domkirke, Oslo, søndag den 7. oktober vil bære preg av at ordenssøstrene jubilerer (kl. 11.00).

Lørdag den 6. oktober arrangeres et SEMINAR i Mariagården (Akersveien 16) kl 10.00 til 16.00 med temaet "Tre blikk på ordenssøstre: lokalt, globalt og interreligiøst". Foredragsholdere er sr. Else-Britt Nilsen OP, sr. Zenaida S. Nacpil OP og religionshistoriker Per Kværne. PÅMELDING til sr. Anne Bente Hadland OP, e-mail Anne.Bente.Hadland@katolsk.no.

I tillegg til disse åpne arrangementene, skal søstrene ha egen festmiddag med biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo på Katarinahjemmet lørdag kveld.

Les for øvrig mer om ordenssøstrene i Norge før og nå i neste nummer av Broen, som kommer ut i begynnelsen av september.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. august 2007)

av Webmaster publisert 30.08.2007, sist endret 30.08.2007 - 17:46