Foredragsserie om Den katolske kirkes sosiallære høsten 2007

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

FOREDRAG HØSTEN 2007

Sted: Hos Dominikanerne, Neuberggt. 15

Inngangspenger: Ingen

Arrangør: Katolsk socialakademi i samarbeid med dominikanerne, søstrene på Katarinahjemmet og legdominikanerne.

Torsdag 6. september kl. 19.30: Den katolske kirkes internasjonale rolle: Idégrunnlaget. Ved professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary.

Torsdag 4. oktober kl 19.30: Kirken og menneskerettighetene. Ved sr. Anne Bente Hadland OP.

Torsdag 18. oktober kl 19.30: Vi er alle kalt til sosial hellighet. Ved sr. Madeleine Fredell OP.

Torsdag 1. november kl 19.30: Kirkens sosiallære i møte med nøden i Oslos gater. Ved Ole Martin Holte, Kirkens Bymisjon.

Lørdag 17. november vil det bli holdt et seminar inspirert av 40-årsjubileet for pave Paul VIs encyklika Populorum Progressio. Program kunngjøres senere.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. august 2007)

av Webmaster publisert 30.08.2007, sist endret 30.08.2007 - 18:00