Norsk katolsk delegasjon til European Ecumenical Assembly i Romania

Den 4.-9. september 2007 avholdes den tredje European Ecumenical Assembly i Sibiu, Romania. Hovedtema for den økumeniske konferansen er «Kristi lys skinner for alle. Håp om fornyelse og enhet i Europa».

Det er påmeldt rundt 500 utsendinger fra hele Europa, deriblant tre fra Den katolske kirke i Norge. Den norske katolske delagsjonen består av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo, biskop Georg Müller av Trondheim og Helene Lund (stipendiat ved Menighetsfakultetet).

Den store konferansen arrangeres av Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) i samarbeid med De Europeiske Bispekonferansers Fellesråd (CCEE). KEK har 126 medlemskirker, hvorav hovedandelen er protestantiske og ortodokse. CCEE representerer hele Den katolske kirke i Europa.

Det knyttes særlig stor spenning til årets konferanse, etter at Troskongregasjonen i juli kom med sitt dokument "Svar på noen spørsmål angående visse aspekter ved Kirkens lære", hvor kongregasjonen søker å klargjøre forståelsen av hva Det annet vatikankonsil la i begrepet "subsistit in" - med tanke på Den katolske kirkes natur. Her heter det at "Denne Kirke, som samfunn grunnlagt og ordnet i verden, eksisterer konkret i ["subsistit in"] Den katolske kirke, styrt av Peters etterfølger og de biskoper som står i kommunion med ham". Dokumentet har fått mye kritikk, særlig fra ledende protestantiske kirkeledere. Også KEK reagerte med en kritisk uttalelse, hvor det heter at det er spesielt uheldig at uttalelsen kom like før den økumeniske kongressen i Romania.

I neste nummer av kirkebladet Broen, som utkommer i begynnelsen av september, kan du lese mer om Troskongregasjonens dokument.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. august 2007)

av Webmaster publisert 31.08.2007, sist endret 31.08.2007 - 15:05