Vellykket dagsseminar om "utkantkatolikker"

 Se også:

Lørdag 25. august arrangerte pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme et dagsseminar med fokus på katolikker som bor langt fra sine sognekirker. Seminaret, som kom i stand etter initiativ fra katolikker i Valdres, samlet godt over 40 deltagere med biskop Bernt Eidsvig i spissen.

Deltagermassen var en blanding av prester og legfolk, og flertallet var personer som hadde ansvar for å organisere messer og eventuelle andre katolske aktiviteter på sine hjemsteder. Det var både personer som bor svært langt fra kirken, og folk som representerte ganske store grupper som bor i nærheten av en sognekirke, men for eksempel i en annen by eller på den andre siden av en annen type grense. Disse to gruppene har noe ulike utfordringer, men begge er viktige.

Delegatene brukte dagen til å dele situasjonsbeskrivelser, erfaringer og idéer og til å inspirere hverandre. Flere ga uttrykk for at seminaret var en viktig anerkjennelse fra Kirken sentralt for deres ofte ganske krevende engasjement på sine hjemsteder. Mange utfordringer gikk igjen - fra det helt konkrete, som at kollektivtilbudet på søndager gjør det umulig å komme til messe, til det mer prinsipielle: Hvordan finne den riktige balansen mellom lokalt legfolksengasjement og sogneprestens pastorale ansvar? Helge Gudheim, som innledet på vegne av Valdres Katolske Forum, utfordret bispedømmet til å starte et knoppskytingsprosjekt med sikte på dannelsen av nye kapelldistrikter og menigheter. Han etterlyste også en revisjon og tydeliggjøring av retningslinjene for kapelldistrikter og messesteder i bispedømmet.

Biskop Eidsvig uttalte at i og med den store vekst Kirken har opplevd de senere årene, vil det både være mulig og nødvendig med et sterkere og mer synlig nærvær utenfor byene. Avslutningsvis minnet han forsamlingen på Kirkens misjonerende vesen, og understreket:

"Dere er ikke på oppbevaring - dere er utsendt!"

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. august 2007)

av Webmaster publisert 31.08.2007, sist endret 31.08.2007 - 16:22