Sr. Else-Britt Nilsen gjenvalgt til generalpriorinne for Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce

Sr. Else-Britt Nilsen, generalpriorinne for dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce

Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce avholder 2.-9. september sitt generalkapittel på Katarinahjemmet i Oslo. Kapittelet, som samler søstre fra Norge og Frankrike, gjenvalgte den 3. september sr. Else-Britt Nilsen til generalpriorinne for fire nye år.

I tillegg til å ha vært generalpriorinne fra 9. mai 2003, har sr. Else-Britt også ved flere perioder vært priorinne ved Katarinahjemmet. Av utdannelse er hun magister i sosiolog og doktor i teologi, og hun har ikke minst gjort seg bemerket med sin forskning omkring ordenssøstre og deres historie i Norge i moderne tid. Siden 2001 har hun vært statsstipendiat. Hun er også katolsk representant i Norges Kristne Råd og engasjert i økumeniske forskningsprosjekter. I tillegg til diverse andre verv, er hun også medlem av Akademisk studieråd i Oslo katolske bispedømme.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. september 2007)

av Webmaster publisert 04.09.2007, sist endret 04.09.2007 - 13:25