Caritas-søndag 2007: Vi forandrer verden - sammen!

Norsk katolsk bisperåd har bestemt at siste søndag i september skal være Caritas-søndag. Denne dagen fokuseres det i de katolske kirkene i Norge på arbeidet Caritas gjør, og kollektene går til inntekt for Caritas Norge. Slik er det også i år, og datoen er 30. september.

Her følger Caritas Norges appell i forbindelse med årets Caritas-søndag:

Verden må forandres!

Vår verden er grunnleggende urettferdig - mens noen lever i trygghet og overflod, opplever mange flere fattigdom, krig og katastrofer. Derfor må verden forandres. Caritas - verdens største nettverk for nødhjelp og utviklingsarbeid - er et av Kirkens redskap for forandring. Caritas' visjon er en kjærlighetens sivilisasjon som innebærer en verden

* som gjenspeiler Guds rike, der rettferdighet, fred, sannhet, frihet og solidaritet råder;

* der den overordnede verdi er menneskets verdighet, fordi mennesket er skapt i Guds bilde;

* der ekskludering, diskriminering, vold, intoleranse og nedverdigende fattigdom ikke lenger finnes;

* der jordens goder deles av alle;

* der hele skaperverket tas vare på til beste for kommende generasjoner;

* der alle har mulighet til å realisere sitt menneskelige potensial som aktive deltakere i et globalt fellesskap.

Global rettferdighet forutsetter en global "omfordeling". I kampen mot fattigdom må vi derfor følge to strategier. Vi må lindre den nøden som finnes gjennom nødhjelp og langsiktig bistand, og vi må arbeide for å forandre den urettferdige verdensorden som tilgodeser de få og lar flertallet lide.

Caritas ønsker å bidra til denne "omfordelingen". Vi ønsker å bidra til å forandre verden. Dette gjør vi gjennom vårt partnerskap i det internasjonale nettverket av nasjonale Caritas-organisasjoner, Caritas Internationalis. Som solidariske søsken arbeider vi for det felles beste gjennom våre bistandsprosjekter i fattige land, og gjennom vårt talsmannsarbeid i både nord og sør. Kirken står alltid på de fattiges side. Derfor finnes Caritas, som en organisasjon som "eies" av hver enkelt katolikk og som arbeider på oppdrag av hele Kirken. De norske biskopene har bestemt at dette skal gjøres synlig gjennom i alle menigheter én søndag i året - Caritas-søndag - som er i dag. Alle kollekter i alle katolske kirker i Norge går til inntekt for Caritas' og Kirkens arbeid for å forandre verden. Vi trenger din hjelp i et felles løft for en forandret og bedre verden.

Det er laget plakat og forslag til appell og forbønner som kan brukes i kirkene på Caritas-søndag. Disse kan lastes ned her:

- Plakat

- Appell

- Forbønner

Caritas Norge / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. september 2007)

av Webmaster publisert 05.09.2007, sist endret 05.09.2007 - 16:05