Katolsk Patriotisk Assosiasjon anklager Vatikanet for å underminere kommunistpartiets lederskap

 Se også:

Kinas myndighetsstøttede Katolsk Patriotisk Assosiasjon anklager Vatikanet for å underminere kommunistpartiets lederskap.

Liu Bianian, Den Patriotiske Assosiasjons visformann, uttalte til den kinesiske avisen China Daily at Vatikanet har forsinket prosessen med å velge nye biskoper ved å insistere på at Den hellige stol må godkjenne kandidatene. Han hevder at kinesiske katolikker ønsker å utpeke sine egne kirkeldere, men "Vatikanet ønsker de som opponerer mot kommunistpartiet".

Resultatet, hevder Liu, er en "backlog" i utnevnelsen av kirkeledere. "Vi har et prekært behov for biskoper," uttalte han.

Liu Bianian har vært den mest profilerte advokaten for Den Patriotiske Assosiasjon i kampen for kontroll over Den katolske kirke i Kina. I pave Benedikt XVIs pastorale brev til katolikker i Kina, som ble publisert den 30. juni, understreker Den hellige far Vatikanets premisser om at Kirken aldri kan akseptere "pålagte organer" eller oragner som er "krevd av staten og uvedkdommende for Kirkens struktur". Selv om paven ikke nevnte organisasjonen ved navn, snakket han tydelig om nettopp Den Patriotiske Assosiasjon.

De siste ukene har Vatikanet hatt flere uoffisielle samtaler med kinesiske myndigheter om utvelgelsen av nye biskoper. I juli uttrykte Den hellige stol tilfredsstillelse da p. Li Shan ble valgt til neste biskop av Beijing, som et resultat av en "uavhengig" seleksjonsprosess hvor hverken myndighetene eller Vatikanet kontrollerte prosessen.

Liu Bianian sier imidlertid til China Daily at Den Patriotiske Assosiasjon nå ønsker å innstramme organisasjonens rett til å velge nye biskoper. Han truer med å fortsette bispevalg uten å konsultere Vatikanet; et steg som eventuelt vil bli et markant tilbakesteg for forholdet mellom Roma og Beijing.

CWN - Catholic World News (7. september 2007)