Innkalling til pastoralrådsmøte på Mariaholm 27. - 28. oktober

I henhold til vedtektene innkalles med dette til ordinært møte i Pastoralrådet for Oslo katolske bispedømme (PRO) på Mariaholm 27.-28. oktober 2007.

Regler for reiseutgifter og refusjonsskjema blir delt ut på PRO-møtet. Ta gjerne med kvitteringer/bompengekvitteringer/billetter, slik at disse leveres samtidig med refusjonsskjemaet. De fleste sakspapirer blir sendt ut i forkant av møtet.

  • NB! Dersom du som er fast representant ikke kan møte: Ta selv kontakt med din vararepresentant og be vedkommende møte.
  • Det er samtidig ønskelig at alle faste representanter snarest gir tilbakemelding om de kommer eller ei, via e-post (pro@okb.katolsk.no), fax (23 21 95 43), eller vanlig post (Oslo katolske bispedømme, Pastoralrådet, Akersveien 5, 0177 Oslo).
  • Vararepresentanter som evt. må møte bes også om å gi tilbakemelding om de kan komme eller ei.

For å organisere transport Oslo-Mariaholm-Oslo på best mulig måte, trenger vi å vite hvem som ønsker transport/hvem som kjører selv, og hvor mange passasjerer de evt. kan ta med i bilen.

Informasjon om ovenstående må være sekretæren i hende senest mandag 22. oktober kl. 12.00.

Deltagere i fellestransporten møter opp ved St. Olav kirke, Akersveien 1. Avreise derfra lørdag kl 09.00. Hjemreise søndag ca. kl 14.00, omtrent en times reise til Oslo med bil.

Innkallelsen sendes også til ulike instanser utenfor PRO. Disse har anledning til å delta som observatører for egen regning.

Hjertelig velkommen til Pastoralrådsmøte!

Med vennlig hilsen

Maria Elizabeth Fongen

Pastoralrådets leder

av Webmaster publisert 27.05.2009, sist endret 27.05.2009 - 15:43