Kardinal Adam Kozlowiecki døde den 28. september

Kardinal Adam Kozlowiecki R.I.P.

Kardinal Adam Kozlowiecki, en polskfødt jesuitt som tilbrakte det meste av sitt liv i Afrika, døde den 28. september i en alder av 96 år.

Kardinal Kozlowiecki ble født i Huta Komorowska, Polen, og ble presteviet hos jesuittene i 1937. Under Andre Verdenskrig ble han arrestert av Nazistene, og han satt i Auschwitz og Dachau under hele krigen. Siden dro han til Afrika som misjonær. I 1955 ble Kozlowiecki utnevnt til apostolisk administrator av Lusaka, Zambia, og i 1959, da Lusaka fikk hevet status til erkebispedømme, ble han den første erkebiskop samme sted. I 1969 trådte han av som erkebiskop med den begrunnelse at tjenesten burde innehas av en afrikaner. Erkebispesetet ble da overtatt av den meget kontroversielle og nå ekskommuniserte erkebiskop Milingo.

I et kondolansetelegram til den nåværende erkebiskop av Lusaka, Telesphore Mpundu, beskriver pave Benedikt XVI kardinal Kozlowiecki som "en nobel sjel" som har gitt "år med selvoppofrelse og vist en nidkjær biskoppelig tjeneste og misjonstjeneste."

Ved kardinal Kozlowieckis død er det nå 181 medlemmer av kardinalkollegiet, hvorav 104 er under 80 år og derved stemmeberettigede ved et pavevalg.

CWN - Catholic World News (1. oktober 2007)

av Webmaster publisert 01.10.2007, sist endret 01.10.2007 - 11:52