Pavens bok "Jesus fra Nasaret" foreligger på norsk

 Se også:

Luther Forlag kunne fredag den 28. september presentere Joseph Ratzinger/pave Benedikt XVI sin bok "Jesus fra Nasaret" i norsk oversettelse. Boken, som ble lansert av Vatikanet på pavens 80-årsdag den 16. april i år, omhandler Jesu offentlige liv fra hans dåp i Jordan til forklarelsen.

Den hellige far har signalisert at boken er et personlig verk - ikke av autoritativ doktrinell karakter - som han har arbeidet med grunnet den økende forvirring man i dag ser rundt Jesu sanne identitet, både innen og utenfor Kirken. Boken er en del av et større vitenskapelig og åndelig verk om Jesus fra Nasaret, et verk han påbegynte flere år før han ble valgt til pave.

Sr. Anne Bente Hadland OP, som har oversatt boken fra originalspråket tysk, fortalte på pressekonferansen: "Pave Benedikt XVI har en fabelaktig fremstillingsevne. Han bruker ingen overflødige ord, så han er en utfordring å oversette. Men dette har vært meget spennende å arbeide med." Teologisk konsulent for oversettelsen har vært Heidi Haugros Øyma.

"Jesus fra Nasaret", som gis ut på Luther Forlags underforlag Avenir, anbefales på baksiden av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo:

"Boken presenterer for oss et klassisk Jesusbilde hvor paven deler med seg av et vell av kunnskap, et helt liv med studier og forskning, bønn og meditasjon over Skriften. Og hensikten? Å gjøre det som er Peters oppdrag: å styrke sine brødre og søstre i troen."

Også den lutherske biskop av Oslo, Ole Christian Kvarme, anbefaler boken.

"Jeg har hatt glede og utbytte av å lese Pavens bok om Jesus. Han er i god samtale med nyere forskning om den historiske Jesus og er opptatt av Mannen fra Nasaret i hans jødiske omgivelser. Samtidig lodder han dypere, inn i hjertet i vår tro på og bekjennelse av Jesus som Herre og Messias. I en tid der det kristne gudsbilde utfordres, er det berikende med en slik bok om Ham som har brakt og bringer Guds rike og Guds nærvær inn i våre liv."

Selv sier Den hellige far Benedikt om sitt verk:

"Jeg er overbevist om, og håper også at leseren vil se, at denne skikkelsen er mye mer logisk og historisk sett mye mer gripelig enn rekonstruksjonene som vi er blitt konfrontert med de siste årtier."

"JESUS FRA NASARET" KAN FRA MANDAG 1. OKTOBER KJØPES I ELLER BESTILLES FRA ST. OLAV BOKHANDEL.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. oktober 2007)

av Webmaster publisert 01.10.2007, sist endret 01.10.2007 - 13:20