Erkebiskop Marini erstattes av p. Marini

Pave Benedikt XVI har den 1. oktober erstattet erkebiskop Piero Marini, mangeårig direktør for Kontoret for pavelige liturgier. Erkebiskop Marini, som har koordinert de pavelige liturgiske feiringer siden 1987, har blitt et velkjent ansikt for millioner av katolikker, da seremonimesteren alltid opptrer ved siden av paven ved hans liturgiske seremonier. Erkebiskop Marini går nå over i tjeneste som president for Den pavelige komité for internasjonale eukaristiske kongresser, et arbeid han overtar etter kardinal Jozef Tomko, som går av med pensjon i en alder av 83 år.

Som erkebiksop Marinis etterfølger, har pave Benedikt XVI utnevnt en geistlig ved samme etternavn, nemlig p. Guido Marini fra erkebispedømmet Genova. P. Marini har tjenestegjort som kansler og seremonimester i erkebispedømmet Genova. Der har han blant annet samarbeidet tett med med den tidligere erkebiskop av Genova - nå Vatikanets statssekretær - kardinal Tarcisio Bertone.

CWN - Catholic World News (1. oktober 2007)

av Webmaster publisert 01.10.2007, sist endret 01.10.2007 - 17:47