Velkommen til bokpresentasjon om middelalderens cisterciensere i Norge

Karl Gervins nye bok om middelalderens cisterciensere i Norge

St. Olav bokhandel og Oslo katolske bispedømme inviterer til

BOKPRESENTASJON

av

Karl Gervins nye bok om middelalderens cisterciensere i Norge:

KLOSTRENE VED VERDENS ENDE

Lyse, Nonneseter, Bergen, Hovedøya, Munkeby og Tautra

Pax Forlag - 2007, ISBN: 978-82-530-3010-4, 330 sider, pris: kr. 398

Presentasjonen finner sted i Mariagården (Akersveien 16, Oslo) søndag 21. oktober 2007 kl. 12.45.

Karl Gervin vil innlede om boken, svare på spørsmål og signere kopier av boken, som kan kjøpes på stedet.

VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. oktober 2007)

av Webmaster publisert 02.10.2007, sist endret 02.10.2007 - 12:22