Sr. Liv Due Robak OP døde den 2. oktober

Sr. Liv Due Robak døde den 2. oktober. Her mottar hun den pavelige orden Pro Ecclesia et Pontifice.

Sr. Liv Due Robak O.P. døde den 2. oktober 2007, i en alder av 81 år, etter 54 år i kloster. De fleste av disse årene var hun i dominikanerinnenes kommunitet på Katarinahjemmet i Oslo, med unntakk av årene som novise i Frankrike og årene 1973-1977, som hun tilbragte i dominikanerinnenes kommunitet i Trondheim.

Hun har ivaretatt mange ulike oppgaver både internt i klosteret og i bispedømmet. Fra 1982 til 1996 var hun sekretær for Oslo katolske biskop. Hennes største innsats besto utvilsomt i arbeidet med å få utgitt tidebønnene på norsk, et arbeide som ble påbegynt i 1965 og som hun etterhvert ble drivkraften i. Hun var redaktør for "Norske Tidebønner" (musikk av T. Norheim O.P.) (1982) og redaktør for tilleggsbindet fra 1985, med musikk av T. Norheim O.P. og A. Kulbach SS.CC. Og like til det siste arbeidet hun med den fullstendige utgaven av tidebønnene, hvor hun har koordinert arbeidet med tekstutgaven sammen med fr. Per Bjørn Halvorsen - et arbeide som i det store og hele er fullført med unntak av tilleggsbind med lesninger for lesningsofficiene. For dette arbeidet mottok hun i 2005 den pavelige orden Pro Ecclesia et Pontifice.

Sr. Liv blir begravet fra St. Dominikus kirke torsdag den 11. oktober kl. 12.00.

Requiescat In Pace

Søstrene på Katarinahjemmet / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. oktober 2007)

av Webmaster publisert 03.10.2007, sist endret 03.10.2007 - 12:04