Besøk Det hellige land, trygler melkittisk prelat

En melkittisk katolsk erkebiskop trygler kristne fra vestlige land om å besøke "Det hellige lands levende stener, nemlig de kristne som bor der", rapporterer nyhetstjenesten Fides. I en tale i Westminster-katedralen i London, i forbindelse med 60-årsjubileum for den katolske hjelpeorganisasjonen Aid to the Church in Need, minnet erkebiskop Elias Chacour de troende på at Jesus ble født i Galilea og at kristne i Det hellige land er direkte etterfølgere av "de første kvinner og menn som hørte Det glade budskap."

"Mine forfedre var de første som lyttet til jesus og ble fascinert av hva han hadde å si," sa erkebiskop Chacour. "Vi har bevart troen i over 2000 år.". Selv om vold og blodsytgytelser har kastet en mørk skygge over Det hellige land, minnet erkebiskopen de troende på at "vi har også den glade nyheten om den tomme graven, hvor Jesus Kristus ble lagt og sto opp igjen."

"Det er viktig å besøke de hellige steder, men det er enda viktigere å besøke de levende stener, nemlig de kristne som bor i Det hellige land i dag," fortsatte erkebiskopen. "Kom og besøk oss, ta en pilegrimstur til Det hellige land. Vi vil ta godt imot dere. Kom og se."

Erkebiskop Chacour minnet de troende på at antall kristne i Det hellige land synker, siden mange fremdeles emigrerer for å unnslippe fare og en meget vanskelig økonomisk situasjon: "I 1948 var 60 % av befolkningen i Betlehem kristne," påpekte han. "I dag er vi færre enn 10 %. I 1948 var det over 45 000 kristne i Jerusalem. I dag er det kun rundt 7000."

Erkebiskopen oppfordret kristne over hele verden til å hjelpe hans folk - men dog ikke ved å opponere mot jøder eller muslimer: "Det har allerede vært for mye vold i Palestina," uttalte han.

Erkebiskop Chacour har et stort engasjement for fredsarbeidet i Det hellige land. Han har ved tre anledninger vært kandidat til Nobels Fredspris og er, som araber med israelsk statsborgerskap, en velkjent forkjemper for dialog og utdannelse. Han åpnet det første blandede universitetet for jøder og palestinske studenter, og i landsbyen Ibillin i Galilea, hvor han i mange år var menighetsprest, har han åpnet skolen Mar Elias, som har 4000 elever.

CWN - Catholic World News (4. oktober 2007)

av Webmaster publisert 04.10.2007, sist endret 04.10.2007 - 12:02