Norsk Katolsk Bisperåd arrangerer liturgisymposium 2. - 4. november

 Se også:

Som tidligere annonsert, arrangerer Norsk katolsk bisperåd liturgisymposium på Mariaholm fredag 2. til søndag 4. november. Symposiet skal gjennom foredrag og diskusjon legge grunnlaget for det videre arbeid med nyutgivelser av flere liturgiske bøker innen Kirken i Norge.

Foredragene vil bla. rette søkelys på dagens situasjon vedrørende liturgiske bøker og bibeloversettelser i Kirken i Norge, nyere retningslinjer fra Vatikanet om dette, samt andre eksisterende bibeloversettelser og arbeidet med disse. Arbeidet med oversettelse av messeliturgien til nynorsk vil også bli presentert. I den forbindelse vil høymessen på søndag feires på nynorsk av biskop Eidsvig.

Biskop Bernt Eidsvig, på vegne av Bisperådet, ber derfor prester, søstre og andre med liturgifaglig interesse som ønsker å delta å melde seg på til p. Fredrik Hansen, innen 25. oktober. Det er et begrenset antall plasser. Det er mulig å delta kun på lørdag, evt. en kombinasjon av dager.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. oktober 2007)

av Webmaster publisert 04.10.2007, sist endret 04.10.2007 - 12:24