Utnevnelse av økumenisk sekretær og økumenisk kommisjon

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har utnevnt sr. Else-Britt Nilsen OP til bispedømmets økumeniske sekretær for en periode på fire år, fra 1. oktober 2007. Den økumeniske sekretær er ex officio leder av bispedømmets økumeniske kommisjon.

Til bispedømmets økumeniske kommisjon for en periode på fire år, fra 1. oktober 2007, utnevnes de følgende medlemmer:

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. oktober 2007)

av Webmaster publisert 08.10.2007, sist endret 08.10.2007 - 13:02